מדיניות פרטיות

 

 1. אתר האינטרנט של רותם דיגיטל, הפעיל בכתובת https://dital.co.il (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"), ומופעל ע"י "רותם דיטל", ע.מ 038000568 (להלן: "רותם דיגיטל"), עושה מאמצים להעניק לכם, מבקרי ו/או גולשי האתר, חווית קניה יעילה, מקצועית ומהירה. רותם דיגיטל פועלת לאיסוף מידע רלוונטי מצד מבקרי ו/או גולשי האתר, ורואה בעצמה מחויבת להגן על פרטיות הגולשים.
 2. הסכמת מבקרי ו/או גולשי האתר לעשות שימוש באתר, כמוה כהסכמה לנוהלי איסוף המידע והשימוש באתר, כפי שהם מעודכנים למועד הביקור ו/או הגלישה, וכן כהסכמה, ויצירת מצג מפורש, לפיו המבקר ו/או הגולש באתר הנו בגיר, שגילו מעל 16.
 3. מטרת מדיניות הפרטיות, היא להסביר מהם נהלי רותם דיגיטל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רותם דיגיטל במידע הנמסר לה על ידי הגולשים או המשתמשים באתר, או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
 4. רותם דיגיטל מכבדת את הפרטיות של מבקרי ו/או גולשי האתר, ושל אלה שהפקידו בידיה את נתוניהם הפרטיים. הצהרת פרטיות זו, מפרטת את הצעדים בהם נקטה רותם דיגיטל, על מנת לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים מכוח חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 ודינים אחרים העוסקים באופן האיסוף, האחסון, השימוש וההעברה, של נתוניהם של מבקרי ו/או גולשי האת, לרבות כל מידע ממנו ניתן לברר את זהותו של המבקר ו/או הגולש, ובין היתר – שמו, כתובתו, כתובת הדוא"ל שלו, מספר IP של מחשב ו/או מכשיר סלולרי, פרטי זהות וכיוצ"ב (להלן: "נתונים").
 5. הצהרת הפרטיות מפרטת את האופנים בהן מעבדת רותם דיגיטל את הנתונים, והיא חלה רק על נתונים שנאספו על ידי רותם דיגיטל באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט.
 6. שירותי אתר האינטרנט ניתנים למבקרים ו/או גולשים שהינם בגירים בלבד. רותם דיגיטל אינה אוספת נתונים אישיים של מבקרים ו/או גולשים אשר גילם מתחת ל-16. במידה ויימסר לרותם דיגיטל כי הועברו נתונים ע"י אדם קטין, תנקוט רותם דיגיטל בכל צעד למחיקת הנתונים שנשמרו על ידה, וללא דיחוי.
 7. איסוף ותיעוד הנתונים ע"י רותם דיגיטל, מיועד על מנת ליתן שירות מסחרי ו/או שיווקי, המוצג למבקרים ו/או הגולשים, באתר האינטרנט, אולם עשוי לשמש גם לצורך מעקב ובדיקה, במסגרת שיפור השירותים הניתנים ע"י רותם דיגיטל, אולם זאת, באופן אנונימי ומטעמים סטטיסטיים. ככל ותינתן החלטה שיפוטית של בית משפט מוסמך, המחייבת את רותם דיגיטל למסור נתונים כלשהם, תפעל נירוונה בהתאם לדין.
 8. ידוע לרותם דיגיטל, כי שימוש בנתוניו האישיים של מבקר ו/או גולש באתר, למטרת שליחה של מידע שיווקי באופן מקוון, מחייב הסכמתו, ואנו מתחייבים לנהוג בהתאם.
 9. שמירת הנתונים נעשית ע"י רותם דיגיטל המתחייב לצורך השגת מטרות איסוף הנתונים, ובכפוף להוראות הדין.
 10. הביקור ו/או הגלישה באתר האינטרנט אינו מחייב רישום או השארת פרטים כלשהם. עם זאת, קבלת שירותים של רכישת מוצרים באתר, מצריכה השארת נתונים ופרטים, וזאת לצורך מימוש ההתקשרות המסחרית בין אתר האינטרנט למבקר ו/או הגולש באתר. פרטים אלה כוללים את שמו המלא של המבקר ו/או הגולש, את פרטי הקשר עמו, וכן נתוני אשראי, לצורך ביצוע פעולות רכישה. פרטי כרטיס האשראי של כל מבקש ו/או גולש, לרבות מידע פיננסי ו/או כלכלי, אינו עובר לרותם דיגיטל ואינו נשמר ברשותה, אלא נעשה באתר מאובטח וחיצוני, הפועל בהתאם לדרישות הדין.
 11. רותם דיגיטל עושה שימוש באמצעי בטיחות שונים, על מנת להגן על נתוניהם של המבקרים ו/או הגולשים באתר. אמצעי הבטיחות הנם אמצעים מקובלים ונאותים, וכוללים בקרת עיון, הערכות בטיחות תקופתיות, ססמאות וכיוצ"ב.
 12. במידה ומבקר ו/או גולש באתר, מעוניין לקבל פרטים אודות נתוניו, השמורים באתר, או לבקש מחיקה או הגבלה של הנתונים, ניתן ליצור קשר עם רותם דיגיטל, באמצעות דרכי הקשר המפורטים באתר האינטרנט.
 13. הפעלת אתר האינטרנט כוללת שימוש בקבצי cookies, אשר הנם קבצי מידע קטנים אשר מועברים לזיכרון המחשב של המבקר ו/או הגולש באתר האינטרנט, באמצעות הדפדפן. קבצי cookies מאפשר לרותם דיגיטל לדעת מתי ביקר מבקר ו/או גולש, באתר המשתלה, אולם זאת, באמצעות זיהוי הדפדפן שלו, ללא זיהויו האישי. באפשרותו של כל מבקר ו/או גולש באתר, להתאים את הגדרת הדפדפן במחשבו האישי, כך שתימסר לו אזהרה טרם קבלת קבצי cookies, אף שהתאמה שכזו עשויה למנוע האפשרות להשתמש במאפיינים שונים של אתר האינטרנט.
 14. הפעלת האתר כוללת שימוש ישיר או עקיף בטכנולוגיות אחרות, לדוגמא שירותים של ניתוח רשת, כגון google analytics. קבצי  קבצי cookies מאפשרים לרותם דיגיטל לבצע אחסנה של מידע כגון פרטי הIP של המבקר ו/או הגולש באתר, זהותו של ספק האינטרנט, מערכת ההפעלה במחשבו האישי, היסטוריית החיפוש של המבקר ו/או הגולש, וכיוצ"ב. רותם דיגיטל אוספת נתונים כאלה, למטרת ניהול המערכת, וקבלת שירותים מצדדים שלישיים המבצעים ניתוח של אתרי אינטרנט, סקירות של ביצועי האתר וכיוצ"ב, עבור רותם דיגיטל, וזאת למטרה של הערכת פעילות המבקרים באתר וחקירת השיווק, לצרכים פנימיים.
 15. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים באמצעות צדדים שלישיים אשר אינם באחריותה או בשליטתה של רותם דיגיטל. יש לנהוג בהתאם למדיניות הפרטיות של כל אתר אשר אליו נעשה קישור מאתר האינטרנט של רותם דיגיטל. רותם דיגיטל אינה נושאת באחריות לאיסוף או שימוש בנתונים, ע"י אתרי אינטרנט אחרים.
 16. רותם דיגיטל נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של הנתונים, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, רותם דיגיטל לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 17. כל מבקר ו/או גולש באתר, אשר לו שאלה או בקשה הנוגעת למדיניות הפרטיות באתר האינטרנט, מוזמן לפנות לרותם דיגיטל, בכתובת הדוא"ל rditseo@gmail.com .
 18. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 11.10.22 רותם דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המדיניות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

גלילה למעלה דילוג לתוכן